Video Art

خاورمیانه

شیرین ۲۰۲۵

فستیوال هنرهای معاصر، سنندج، ۱۸ تا ۲۳ تیرماه ۹۷ ​

شیرین ۲۰۲۵

سال ۲۰۲۵… هشتصد میلیون نفر با کمبود مطلق آب روبرو هستند. تغییر اکولوژیک، تنوع زیستی و حیات گیاهی و حیوانی را نابود کرده است، قناتها خشکیده اند، بیابانها دامنشان گسترده تر شده و ریزگردها، شهرها را در مینوردند. اهميت آب شیرین در جهان چنان افزايش يافته كه از سويی شكاف بين دشمنان ديرينه را پر مي كند و از سوی ديگر دوستان را به جان هم مي اندازد.

خاورميانه… منطقه‌ ای که همیشه در تاریخ، نه شرق بوده و نه غرب و در “میانه” قرار داشته و دارد، اما هرگز “میانه روی” را یاد نگرفته است… در این منطقه هیدروپلتیک یک مسئله مهم استراتژیک است و تمام رودخانه های اصلی حداقل از یک مرز بین المللی عبور می‌کنند، این بدین معنیست که کشورها و یا افرادی که در نزدیکی این رودها زندگی می‌کنند تحت تأثیر مستقیم سیاست کشورها برای کنترل بر این رودها هستند.

در این ویدئو اینستالیشن، صفحات شیشه‌ ای نصب شده در اطراف، نشانه‌ ای از چهار کشور منطقه هستند که با قرار گرفتن در این رویداد و با توجه به زاویه مخاطب (اینتراکتیو)، در هر کدام از این شیشه‌ ها بخشی از بحران آب – نه کم آبی – قابل مشاهده است که تداعی کننده وسعت و اندازه مشکلاتی است که هر کدام از این کشورها می‌توانند در تنش آب داشته باشند.

Shopping Basket