Photo

رویارویی ۲

حتی مادر هم بچه‌ی رحم اجاره‌ای‌اش را مالک نیست

تهران - گالری آگ - مهرماه ۱۳۹۸

رویارویی ۲

حتی مادر هم بچه‌ی رحم اجاره‌ای‌اش را مالک نیست

یک طرف کارفرماست و طرف دیگر کارگر، مستاجر و اجیر. کارفرما مستاجر است و به هر دلیلی، توانایی پرورش و ساخت را ندارد. بارور نیست اما می تواند هزینه ی باروری را بپردازد. برای تملک، محتاج بستری مناسب و قابل اعتماد برای پرورش و کار است. کارگر اجیر اما بارور است. زیر فشار زندگی، حاضر است در ازای دریافت هزینه ای خودش را وقف پرورش خواست کارفرمای نابارور کند. موقتا پرورده ای را به دوش می کشد که ناچار روزی باید تحویلش دهد. یکی در کارش گره افتاده و دیگری به انتهای خط رسیده است. هر دو در پی هم می گردند. به هم نیاز دارند. یکی برای نیل به آرزو همکاری می کند و دیگری برای تحقق همان آرزو. هر دو توان بهره بردن از نیاز یکدیگر را دارند.

رحم اجاره‌ای روشی است که در آن یک زن (مادر جایگزین) فرزند زوجی را که به روش‌های معمول قادر به بچه‌دار شدن نیستند در رحم خود حمل می‌کند.

مادر باید جوان و متاهل باشد و با ارائه‌ گواهی سلامت روحی، روانی و جسمانی برای حمل به مدت نه ماه اجیر می‌شود.

حاضر در قاب:

فواد: جوشکار / اهل کابل، افغانستان / حقوق ماهیانه ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

 • ۶ متر سیم سیاه / ۲۴.۰۰۰ تومان
 • ۴ متر کابل برق سیاه / ۱۲۰.۰۰۰ تومان
 • نردبام چوبی بلند / ۲۱۰.۰۰۰ تومان
 • پنجره کوچک دوجداره / ۱۸۰.۰۰۰ تومان
 • در فلزی ورودی / ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • سنگ سفید کف / ۲۵ متر / ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • سنگ سیاه دیوار / ۵.۵ متر / ۲.۷۵۰.۰۰۰ تومان
 • گچ‌کاری دیوارها و سقف / ۷۵ متر / ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۴۳.۷۸۴.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

فواد در جنگ خانواده خود را از دست داده و سرپرستی برادر کوچکش را به عهده دارد. هزینه معمول زندگی در طبقه کارگر روزی حدود ۲۵.۰۰۰ تومان است، یعنی ماهیانه ۷۵۰.۰۰۰ تومان.

شارژ ماهیانه یک واحد آپارتمان این ملک ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان است.

۴۰ متر لابی ساختمان / متری ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

حاضر در قاب:

حسام: کارگر ساده / اهل هرات، افغانستان / حقوق ماهیانه ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

 • ۸ متر لوله قرمز / ۴۸۰.۰۰۰ تومان
 •  ۶ متر سیم سیاه / ۲۴.۰۰۰ تومان
 • فرقان زرد رنگ / ۳۴۰.۰۰۰ تومان
 • استامبلی / ۴۰.۰۰۰ تومان
 • سطل آشغال آبی / ۵۸.۰۰۰ تومان
 • کابینت فلزی مستهلک / ۱۶۰.۰۰۰ تومان
 • ۳ عدد شیر آب مستهلک / ۹۰.۰۰۰ تومان
 • عایق‌بندی فلزی سقف / ۲۰ متر / ۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۵.۳۹۲.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

حسام تازه ازدواج کرده است. او برای تهیه وسایل خانه (جهیزیه) باید حدود دو لگ افغانی داشته باشد.

دو لگ افغانی در حال حاضر چیزی حدود ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

۲۰ متر پارکینگ / متری ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

حاضر در قاب:

استاد کرم: سرکارگر / اهل بروجرد، لرستان / حقوق ماهیانه ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

 • ۴ متر سیم قرمز / ۱۶.۰۰۰ تومان
 • چهارپایه فلزی / ۳۴۰.۰۰۰ تومان
 • بشکه سبز و آبی / ۱۲۰.۰۰۰ تومان
 • الوار چوبی / یک عدد / ۷۰.۰۰۰ تومان
 • تیرآهن / یک شاخه / ۵۸۰.۰۰۰ تومان
 • عایق‌بندی فلزی سقف / ۵۰ متر / ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • گچ‌کاری دیوارها و سقف / ۹۵ متر / ۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۱۱.۲۲۶.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

برادرش بخاطر تصادف و پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد. کرم برای کمک و پرداخت دیه در تلاش است. دیه یک مرد در حال حاضر ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

۵۰ متر پارکینگ / متری ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان / ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

استاد کرم برای خرید این پارکینگ نیاز به حقوق ۴۹ سال از عمر خود دارد. در حالی که برای پرداخت دیه به ۱۰ سال حقوقش نیاز دارد.

حاضر در قاب:

محمد آقا: در استخدام شرکت آسانسور / اهل (دج، البرز / حقوق ماهیانه ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

 • ۵ متر سیم سیاه / ۲۰.۰۰۰ تومان
 • ۱۴ کیسه سیمان / ۲۲۰.۰۰۰ تومان
 • بشکه سبز / ع(، ۰۰۰ تومان
 • گج‌ک)ری دیوارها / ۶۰ متر / ۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۶.۱۱۰.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

فرزند سوم محمد به زودی به دنیا ت‌ی‌ایدً. تحت پوشش بیمه نیست. در تلاش برای گرفتن ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان وام از شرکت برای ت+ل) فرزندش است.

۶۵ متر پنت‌هاوس / متری ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

حاضر در قاب:

عرفان: تاسیسات / اهل قم، قم/ حقوق مهیانه ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

 • ۵ متر سیم سیاه / ۲۰.۰۰۰ تومان
 • چهارپایه فلزی / ۳ عدد / ۱.۰۲۰.۰۰۰ تومان
 • ضایعات فلزی / ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان
 • ع‌اق بندی سقف / ۱۰ متر / ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان
 • برچسب ایمنی / ۱۵.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۴.۷۵۵.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

عرفان به همراه همکارش در یک ا)اق زندگی میکنند که حر روز برای آمدن به اینجا ۱:۳۰ @ت در راه هستند وفاصله محل زندگی تا کارشان بشتر از ۱۳ کیلومتر است. هزینه ماهانه رفت و آمد او بااتوبوس شرءت واحد ۵۲.۰۰۰ تومان است. در یک سال گذشته دو ۱۲ث مریض شده و بیمه نیست، هزینه پزشکی او ۲۱۰.۰۰۰ تومان شده است.

۱۲ متر پارکینگ / متری ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان / ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۹ متر حیاط مشاعات / متری ۲۶×&ت ۴ تومان / ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان 

جمع / ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

حاضر در قاب:

حم&د: برق‌کار / اهل ارومیه، @×ث۶ غربی / درآمد ماهیانه ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

 • ۳ متر) [] سیاه / ۱۲.۰۰۰ تومان
 • نردبان چوبی / ۱۱۵.۰۰۰ تومان
 • سنگ سیاه ٪،&۵/ ۱۵ متر / ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • سنگ سفید کف / ۸ متر / ۵»۲۶۱۰( تومان
 • سنگ شکسته / ۳ متر / ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • گچ‌کاری دیوارها و سقف / ۲۵ متر / ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان

جمع گ×٪: ۱۵.۵۲۷.۰۰۰ تومان

غایب در قاب:

مجرد است و تصمیم به &۲غٌ‌اح دارد. برای تشکیل خانواده نیاز به ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان برای اج:ة یک آپارتمان دارد و هزینه (صبئ برای مراسم عروسی و هدیه‌ای برای عروس در ضمن برای خرید قسمتی از وسایل منزل هم باید با همسر خود مشارکت کند.

۴« أسهت‌اب مشاعات / متری ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان / ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۴ متر آپارتمان / متری ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۷ضژر۲( × تومان

حاضر در قاب:

سروش: ٫، ل‌غص و برق کار ۲ق‌س / رودسر / درآمد )حا۵۲آتومان

اشیا در قاب:

 • =أ׫ برقی / ۴۵۸.۰۰۰ تومان
 • ۴٪-، چوبی / ۳ عدد / ۹ ثرذصر ۴ تومان
 • بشکه گونی پیچ / تق ٍُ٪ تومان
 • گچ‌کاری ءه) و سقف ×/ یل متر / ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۹ق)۳۹۳غ تومان

غایب در قاب:

برای داشتن یه کارگاه کوچک در٪صازس نیاز به ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ت‌غلرثح دارد. تغلرث ×بخٍت او ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان است. برای تامین این ۳،غ‌ت نیاز به ﷼اض ماه حقوق چه} دارد.

۱×متر نپهتبز / متری ع× تومانتذد / ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ژولیا کریستوا واژه‌ی /Chora/ را از افلاتون عاریه می‌گیرد تا سامانه‌ی لزوما سیار و کاملا موقتی‌ای را نشان دهد.

… کورا قبل از ورود به عالم زبانی وجود دارد.

حاضر در قاب:

سعید،٪غ: دقنیخ / اهل ارومیه، پبخیط غربی / حقوق زمبنی ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اشیا در قاب:

 • ۳ متر، ّهت و طوسی / ۹۰.۰۰۰ تومان
 • نسغ سیاه دیوا ر / ۲۱. متر / ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • آجر / ۵۲فعز »ت‌ی / ۹۲؛یار٪
 • سیمان سفید کف بیبش / متر / ۷،٪تغخ … تومان
 • دیردسم دیوارها و سقف رتی۴۸۲ / متر اقف»« / ح۴۰ث تومان 

جمع کل: ۳۰۵۰ ٪ل»ان

غایب در قاب:

زمبی استزمبقخص و تصمیم ژمبمی ۳۰=»،، دارد. برای خرید خ‌×ن ۶ در ۱۳یغ٪؛ -ت ۳نیاز به ۲۷، ۰ودا۹۷ تومان ژبمبمببرای رهن زمبن یپژزپبنی بمیژپ بحیپای برای مادر. در لمببرای نسزرخ ورلپی از ۶۹۳پ منزل هم با همسرءنیث فقاص [ست.

۱۵ ٪ ۲۰ط مشاعات د؛ص« / متری ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان / ۳مسپز تومان

یضر در یب:

آقا زییم٪، نلید: ژکیم ؟ اهل زنب، زپبجس / پ‌ژدبتی ۶۹۳ تومان لمب همراه ×،ت‌ت پبپ حج]

اشیا در قاب:

 • ۴ ژبدب تسمه ۵۹۳خ / بنس٪ تومان
 • پبپی فلزی ×م۱۹۵ / تومان
 • زنثد‌ین‌ خیتة ؛ا« / ۴۶
 • عدذ ۹ بیل م یک عدد سمد / تومان
 • م‌زدن فلزی پبیمژ، دیور / ۵۰ متر / ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
 • ژپی ژپیپرژو، ة« + /،ت متر / ٪کئ‌ءٌ تومان

«بپی کل: ۹.۹۶۲.۸۰۰ تومان

غایب در قا؟:

آقا یوسف یو بویمژ دارد که به وزب‌ی ة«يق ۸ در شهرستان ،ًت میکنند. او -آس ×پسی ۳ ماه ٍت طو× که نتوانسته یه یتکذ آنها برود. بوب هر متر نإتم ت‌ب، ذکفمی تومان است. (قا ۹٪ برای ةبپ این +ٌت« نیاز به ّإقپخم۰۲ + ۳۵۲ سال ×ش عمر خود دارد؟

۵۰ متر »ثیة / +إت متری «= تومان / شکبق ت‌ب تز حقثپ تومان

افلاتون در شرح /Chora/ می‌گوید:

به حواس در نمی‌آید و تنها از راه تفکر و استدلالی ناسره می‌توان بدان پی‌برد.

نمی‌توان در آن تعریف قابل اطمینانی را گنجاند.

قرارداد رحم اجاره‌ای

قرارداد کار

پنج‭ ‬نمایشگر‭ ‬فیلم‌هایی‭ ‬گزارش‌گونه‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬مسکونی‭ ‬ساختمانی‭ ‬را‭ ‬نمایش‭ ‬داده‌اند‭ ‬که‭ ‬عکاس‭ ‬برای‭ ‬مطالعه‭ ‬عکاسانه‌اش،‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬آنجا‭ ‬هنوز‭ ‬کارگاه‭ ‬ساختمانی‭ ‬بوده،‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬می‌کرده‭ ‬است‭. ‬فیلم‌های‭ ‬گزارشی،‭ ‬قاب‌هایی‭ ‬ثابت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬همان‭ ‬تدقیق‭ ‬عکاسانه‭ ‬بسته‭ ‬شده‌اند‭.  

Shopping Basket